Europejscy "średniacy"

Z zestawienia przygotowanego dla europejskich krajów przez kanadyjskie Centrum Uzależnień i Zdrowia Psychicznego wynika, że Polaków trudno uznać za największych pijaków w Europie, i to zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Polki nie mieszczą się nawet w pierwszej dziesiątce krajów z najwyższym odsetkiem kobiet uzależnionych od alkoholu, a Polacy wchodzą do niej na ostatnim miejscu.

Najwięcej uzależnionych od alkoholu mężczyzn jest na Węgrzech i w Rosji. W tych krajach problem z napojami wyskokowymi ma prawie co piąty przedstawiciel płci brzydkiej. Spory odsetek uzależnionych występuje także w republikach nadbałtyckich i w Skandynawii. Co ciekawe, z zestawienia wynika, że problem praktycznie nie istnieje we Włoszech.

Jeśli zaś idzie o kobiety, to niechlubną pierwszą pozycję w zestawieniu zajmuje Rosja, gdzie uzależnionych od alkoholu jest 3,9 proc., a więc niewiele ponad 2 mln pań. Tuż za nimi plasują się Brytyjki, spośród których prawie 0,7 mln ma alkoholowy problem. Następne w kolejności są Norweżki i Węgierki.

200 tys. Polek i ponad milion Polaków. A może mniej?

Nieco inaczej wygląda to w wartościach bezwzględnych. 8,4 proc. uzależnionych mężczyzn przedkłada się bowiem na nieco ponad milion Polaków. To tak, jakby całe województwo opolskie zaczęło codziennie zaglądać do kieliszka. Z tej perspektywy więcej uzależnionych mężczyzn jest tylko w Rosji, Anglii i Niemczech, a we Francji zjawisko ilościowo kształtuje się na podobnym poziomie.

Warto jednak nadmienić, że polskie źródła zazwyczaj szacują liczbę osób uzależnionych od alkoholu na niższą. Na przykład we wstępie do sprawozdania z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi za 2011 r. przygotowywanym przez Ministerstwo Zdrowia czytamy, że szacunkowa liczba osób uzależnionych od alkoholu wynosi 600 tys. Przy czym nie jest ona równa liczbie poddających się leczeniu. I tak w sprawozdaniu czytamy, że w 2010 r. w placówkach leczenia uzależnienia do alkoholu zarejestrowanych było 233 tys. osób z rozpoznaniem zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu oraz 37,2 tys. członków rodzin, czyli tzw. osób współuzależnionych. Ogółem wartość umów zawartych z placówkami leczącymi uzależnienie od alkoholu wyceniono w 2011 r. na 341,6 mln zł.

Nie ilość, a jakość...

Jednak zdaniem wielu ekspertów, statystyka ilościowa nie jest w pełni miarodajna. Poza tym, ilu mieszkańców danego kraju pije, istotne jest, jak pije. Dobrze obrazują to dane z Wielkiej Brytanii i Irlandii, gdzie kolejno 20 i 32 proc. badanych przyznało, że pije raz w tygodniu, ale za to porządnie. O tym, czym to się kończy, pisaliśmy tutaj >>>

CZYTAJ TAKŻE: Najwięcej piliśmy za "Solidarności". RAPORT o alkoholu w Polsce >>>

Alkoholizm wśród kobiet

Kraj / proc. udział osób uzależnionych od alkoholu / liczba osób uzależnionych od alkoholu

Rosja

3,9

2104800

Anglia

3,6

683300

Norwegia

3,5

50000

Węgry

3,4

114800

Szwecja

3,3

91200

Austria

2,5

66800

Irlandia

2

26600

Słowenia

2

13200

Belgia

1,9

51800

Dania

1,9

32300

Finlandia

1,9

31400

Litwa

1,9

21600

Portugalia

1,7

58600

Cypr

1,6

4400

Łotwa

1,6

12400

Polska

1,6

205500

Szwajcaria

1,6

39300

Francja

1,5

284700

Grecja

1,5

52400

Bułgaria

1,4

35900

Niemcy

1,3

338900

Słowacja

1,1

20200

Islandia

1

910

Czechy

0,8

27600

Malta

0,8

1000

Rumunia

0,7

50000

Włochy

0,5

93600

Holandia

0,5

26000

Luksemburg

0,4

2000

Hiszpania

0,2

28410

Alkoholizm wśród mężczyzn

Kraj / proc. udział osób uzależnionych od alkoholu / liczba osób uzależnionych od alkoholu

Węgry

18,3

598600

Rosja

18

8888700

Estonia

11

45400

Norwegia

10,5

154500

Słowenia

10,5

71300

Słowacja

10,2

184800

Litwa

9,9

104200

Anglia

9,3

1745500

Łotwa

8,4

60300

Polska

8,4

1058200

Szwajcaria

8,1

194300

Szwecja

7,7

219400

Austria

7,5

204800

Finlandia

7,2

121500

Irlandia

6,4

86100

Portugalia

5,6

187700

Belgia

5,4

177100

Niemcy

5,4

1445000

Luksemburg

5,4

8000

Cypr

5,3

13800

Francja

5,3

1001700

Czechy

5

173400

Dania

4,8

83000

Grecja

4,8

173800

Islandia

3,3

3100

Malta

2,8

3800

Rumunia

2,2

155000

Hiszpania

1,2

173600

Holandia

1

53100

Włochy

0,8

149800

Dane pochodzą z: Juergen Rehm, Kelvin D. Shield: „Spożycie alkoholu, uzależnienie od alkoholu i związane z tym choroby w Europie”, Centrum Uzależnień i Zdrowia Psychicznego, 2012, Kanada