W latach 1992 - 2002 biskup pomocniczy gnieźnieński, od 2002 roku arcybiskup metropolita poznański, od 2004 roku abp Stanisław Gądecki był zastępcą przewodniczącego Episkopatu Polski. Inicjator wielu działań ekumenicznych oraz na rzecz dialogu z innymi religiami. Zainicjował obchody Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.

Był szefem Komisji Episkopatu Polski do spraw Dialogu z Judaizmem, a później - Rady Episkopatu Polski do spraw Dialogu Religijnego. Jest też członkiem Papieskiej Komisji do spraw Religijnych Relacji z Żydami. W 2002 roku został mianowany arcybiskupem metropolitą poznańskim. Kilkakrotnie uczestniczył w Europejskich Spotkaniach Młodych, organizowanych przez Ekumeniczną Wspólnotę z Taize.

Uznaje znaczącą rolę mediów, uważając, że mają obowiązek ujawniania prawdy. Jego zdaniem, mogą też odegrać większą rolę w ewangelizacji. Kilka lat temu w poznańskim kościele św. Wojciecha biskup Gądecki powiedział, że „antysemityzm jest nie do pogodzenia z chrześcijaństwem”.

Autor licznych publikacji, między innymi opublikował "Wstęp do pism Janowych", "Wstęp do Ewangelii synoptycznych", "Archeologia biblijna" oraz "Kto spotyka Jezusa, spotyka judaizm - dialog chrześcijanko-żydowski w Polsce".

Abp Stanisław Gądecki urodził się 19 października 1949 roku. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie. Studiował i prowadził studia biblistyczne w Rzymie oraz Jerozolimie. Jest doktorem teologii.

Święcenia kapłańskie przyjął 9 czerwca 1973 roku. W latach 1986-1989 był wice rektorem gnieźnieńskiego seminarium. Przez 10 lat był biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej, gdzie odpowiadał za katechizację, duszpasterstwo młodzieży i sprawy zakonne.

Święcenia biskupie przyjął 25 marca 1992 roku.

W 1992 roku został mianowany wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, a w 1994 roku przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski do spraw Dialogu z Judaizmem. Po reformie struktur Episkopatu, od 1996 roku został przewodniczącym Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw Dialogu Religijnego. W 1995 roku papież Jan Paweł II mianował biskupa Gądeckiego Konsultorem Papieskiej Komisji do spraw Religijnych Relacji z Judaizmem.

Zna wiele języków obcych, włada biegle łaciną, greką i hebrajskim, zna też włoski, angielski, niemiecki i rosyjski.