Kardynał Kazimierz Nycz odprawił. W Wielki Czwartek, święto księży, kiedy Kościół katolicki wspomina jak Chrystus ustanowił sakrament kapłaństwa, wezwał duchownych do tego, aby byli sługami ludzi. Uroczystą mszę celebrowali nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Celestino Migliore oraz biskupi i księża archidiecezji warszawskiej. W modlitwie, w stołecznej archikatedrze, licznie uczestniczyły siostry zakonne i wierni świeccy.

W kazaniu kardynał Kazimierz Nycz podkreślał, że kapłaństwo to przede wszystkim służba ludziom. Metropolita warszawski zwrócił uwagę, że ksiądz pod żadnym pozorem nie może wynosić się ponad lud. Po homilii zgromadzeni w archikatedrze księża odnowili swoje przyrzeczenia kapłańskie. W Archikatedrze Warszawskiej zostały poświęcone oleje Krzyżma. Są one używane przy udzielaniu sakramentu chrztu, bierzmowania, przy święceniach kapłańskich i przy konsekracji kościołów.