Jest zażalenie na decyzję prokuratury o umorzeniu śledztwa w sprawie usuwania krzyży z komisariatów w Radomiu. Jak dowiedziało się Polskie Radio RDC, zażalenie złożył zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ryszard Nowak, przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed sektami i przemocą.

Powołał się przy tym między innymi na wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który w grudniu 2013 stwierdził, że obecność symbolu religijnego w miejscu publicznym, na przykład w Sejmie, nie narusza swobody sumienia. Dlatego Nowak chce unieważnienia decyzji komendanta policji w Radomiu, który wydał polecenie zdjęcia krzyży. Nie wiem dlaczego prokuratura nie zna tej prawomocnej decyzji sądu - powiedział Nowak. Dodał, że w świetle tej decyzji komendant policji w Radomiu, Karol Szwalbe, nie miał prawa zdejmować krzyży i nie miał prawa wydawać rozkazów, by inni je zdejmowali.  Prokuratura w Kozienicach pod koniec marca umorzyła śledztwo w sprawie zdejmowania krzyży. Uznała, że komendant Szwalbe nie przekroczył uprawnień, wydając służbowe polecenie zdjęcia krzyży w podległych mu komendach policji i komisariatach.