Daje też możliwość tworzenia ścieżek rowerowych poza drogami przeznaczonymi dla ruchu samochodowego. Dodatkowo drogi rowerowe będą traktowane jako inwestycje celu publicznego.

Minister w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński ma nadzieję, że ścieżki rowerowe zaczną w Polsce masowo powstawać, a Polacy masowo siądą na rowery. W porównaniu z resztą Europy wypadamy bowiem blado.

W Polsce mamy 9 tysięcy dróg rowerowych, w Czechach jest 37 tysięcy. Mamy co nadrabiać, ale również mamy co nadrabiać w liczbie rowerów na tysiąc mieszkańców, w Polsce mamy 234, a średnia w krajach europejskich to 600-700, powiedział minister.

Marek Rokita z miesięcznika "Rowertour" podkreślił, że nowelizacja ustawy sprawi, iż znikną bariery prawne, które dawały preteksty do tego, by ścieżek rowerowych nie wyznaczać. Ważne, zdaniem eksperta, jest także to, by ścieżki powstawały z dala od szlaków komunikacyjnych.

Być może w przyszłości doczekamy się takich dróg, jakie są aktualnie budowane w Kopenhadze, tak zwanych dróg szybkiego ruchu, które są bezkolizyjnie prowadzone z przedmieść do samego centrum- powiedział ekspert.

Zaznaczył, że ważna jest nie tylko ilość, ale i jakość. Zaapelował o tworzenie ścieżek rowerowych na światowym poziomie. 

Prezydent podpiszę ustawę w w Bielsku-Białej, gdzie spotka się z uczestnikami Rodzinnego Rajdu Rowerowego.