Pochodzący najpewniej z czasów II wojny światowej ładunek odkryli robotnicy pracujący przy budowie bulwarów wiślanych.

Ładunek udało się sprawnie unieszkodliwić.