37 procent ankietowanych uznało, że relacje polsko-ukraińskie są dobre, co oznacza wzrost o 16 punktów procentowych w stosunku do badania z ubiegłego roku. O 4 punkty procentowe zmniejszyła się grupa oceniająca stosunki jako przeciętne, a o 3 jako negatywne.

Zmniejszył się też - o 9 punktów procentowych - odsetek ankietowanych, którzy nie mają w tej sprawie zdania - z 18 do 9 procent.

Badanych zapytano też, czy uważają, że sytuacja u naszych wschodnich sąsiadów zagraża bezpieczeństwu Polski.

49 procent badanych uznało, że kryzys na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu naszego kraju, co oznacza spadek o 3 punkty procentowe w porównaniu do badania sprzed miesiąca. Przeciwnego zdania jest 42 procent, przy czym grupa ta zwiększyła się o 3 punkty procentowe.

Sondaż przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo między 5 a 11 czerwca na reprezentatywnej próbie losowej 1044 dorosłych mieszkańców Polski.