Lekarz lub farmaceuta nie może być sprowadzony do roli usługodawcy w ramach medycyny życzeń - napisał dziś w oświadczeniu Zespół Ekspertów Episkopatu do spraw Bioetycznych. Zespół przypomina, że wolność sumienia jest zasadą konstytucyjną i administracja nadzorująca pracę szpitali nie może jej ograniczać. Jak napisano w komunikacie, eksperci wydali oświadczenie, ponieważ w ostatnich tygodniach doszło do publicznego rozliczania lekarzy kierujących się sumieniem i odmawiających czynności wymierzonych przeciw życiu. Działania zmierzające do potępienia lekarzy, którzy deklarują wolę wykonywania zawodu w zgodzie z sumieniem, eksperci oceniają jako dyskryminujące i niezgodne z podstawowym prawem człowieka do wolności sumienia.

Eksperci Episkopatu podkreślają, że w prawie polskim nie istnieje prawo do aborcji i przypominają, że przerwanie ciąży jest co do zasady zakazane, a dopuszczalność aborcji w pewnych sytuacjach jedynie wyłącza ponoszenie odpowiedzialności karnej lekarza. Podkreślają również, że lekarz jest zobowiązany do niesienia pomocy tak dziecku, jak i kobiecie. Zespół Ekspertów do spraw Bioetycznych zajął też stanowisko, że wymóg ewentualnego odesłania do innego lekarza jest sprzeczny z klauzulą sumienia. Zakłada bowiem czynną współpracę w tym, co jest moralnie złe.