W przeddzień 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej dojdzie do spotkania przewodniczących episkopatów Polski i Niemiec. W katedrze w Gliwicach kardynał Reinhard Marx i arcybiskup Stanisław Gądecki celebrować będą mszę świętą, połączoną z modlitwą o pokój. 1 września kardynał Marx w Warszawie złoży wizytę przy grobie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki i odwiedzi Muzeum Powstania Warszawskiego.

Biskupi diecezjalni po raz kolejny zajęli się też kwestią in vitro.

Ta metoda jest nie do pogodzenia z nauką Kościoła, która mówi o tym, że człowiek jest owocem miłości ludzkiej, człowiek nie może być przedmiotem manipulacji ani produkcji zwierzęcej - powiedział arcybiskup Stanisław Gądacki. Sugestie, by biskupi byli bardziej postępowi w tej sprawie przewodniczący KEP komentuje stwierdzeniem, że Kościół jest postępowy, kiedy jest wierny Ewangelii.

Nawiązując do czerwcowej konferencji poświęconej przypadkom pedofilii w Kościele, biskupi zgodzili się na utworzenie centrum i 4 ośrodków w Polsce pomagających poszkodowanym. - To odpowiedź na zgłaszane wówczas postulaty księdza Adama Żaka - koordynatora Episkopatu Polski ds. ochrony dzieci i młodzieży - dodał arcybiskup Gądecki. Jak zaznaczył, księża biskupi zgodzili się jednomyślnie na wsparcie centrum stworzonego przez ojca Żaka.

Biskupi czekają na określenie statutu i potrzeb finansowych tych ośrodków i dopiero wówczas podejmą działania aby rozpoczęły one pracę.