Minister Cezary Grabarczyk przyjął rezygnację i podziękował generałowi Włodarskiemu za wieloletnią służbę.

Minister sprawiedliwości wystąpi do premiera z wnioskiem o odwołanie generała Jacka Włodarskiego z funkcji Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.