Dziś Marek Działoszyński złożył raport odejścia ze służby, a minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska przyjęła jego rezygnację.

Szefowa resortu spraw wewnętrznych wystąpiła z wnioskiem do premier Ewy Kopacz o powołanie na stanowisko Komendanta Głównego Policji nadinspektora Krzysztofa Gajewskiego, dotychczasowego pierwszego zastępcy komendanta głównego policji.