Czesław Kiszczak był generałem broni Wojska Polskiego i szefem Wojskowej Służby Wewnętrznej. Blisko współpracował z generałem Wojciechem Jaruzelskim i podobnie jak inne osoby z najbliższego otoczenia generała Jaruzelskiego, pierwszego sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, był współodpowiedzialny za wprowadzenie w Polsce stanu wojennego.

W czerwcu 2015 roku Kiszczak został prawomocnie skazany za wprowadzenie stanu wojennego po tym, jak sąd odrzucił jego wniosek apelacyjny. Sąd podtrzymał również wyrok dwóch lat więzienia w zawieszeniu, jaki wcześniej usłyszał generał.

Kiszczak przez dziewięć lat, od roku 1981 do 1990 stał na czele resortu spraw wewnętrznych. W czasie transformacji ustrojowej w Polsce został premierem, pełniąc ten urząd dość krótko, bo tylko od 2 do 24 sierpnia 1989 roku. Potem, w latach 1989-90, był wicepremierem.

Zmarł 5 listopada 2015 roku, po długiej i ciężkiej chorobie.