Arcybiskup Gądecki zwraca uwagę, że było to spotkanie z prawosławiem rosyjskim, a nie prawosławiem w ogóle. Ważne było - zauważa metropolia poznański, że podkreślono konieczność współpracy katolików i prawosławnych, których łączy tradycja pierwszych dziesięciu wieków, ale dzieli brak wspólnoty eucharystycznej.

Mimo utrzymujących się przeszkód papież Franciszek i patriarcha Cyryl wzywają współwyznawców, by dali świadectwo Ewangelii, odpowiadając na wezwanie współczesnego świata. 

W nawiązaniu do obecnej sytuacji geopolitycznej arcybiskup Gądecki podkreśla, że ważną rzeczą jest odniesienie do prześladowanych chrześcijan - w Syrii, Iraku i innych krajach Bliskiego Wschodu czy Afryki Północnej.

Obaj zwierzchnicy apelują o rozwiązywanie konfliktów przez negocjacje i położenie kresu terroryzmowi. Podkreślają też potrzebę dialogu międzyreligijnego, szacunku dla wyznawców innych religii i potępiają zbrodnie popełniane „w imię Boga” - mówi abp Gądecki.

Przewodniczący Episkopatu Polski zwrócił też uwagę na łączącą oba Kościoły koncepcję rodziny opartej na małżeństwie mężczyzny i kobiety.