Według tvn24.pl polecenie dotyczy zarówno dokumentów jawnych, jak i z klauzulami tajności.

Pismo dotyczące archiwizacji materiałów zostało przygotowane na polecenie Biura-Gabinetu Komendanta Głównego Policji. Polecenie dotyczyło kwerendy dokumentów, nadania im właściwej kategorii archiwalnej. Nie dotyczyło jednak analizy ich treści - poinformował rzecznik policji, młodszy inspektor Marcin Szyndler

Akcja poszukiwania dokumentów ruszyła przed kilkunastoma dniami. Dotyczy ono każdej komórki Komendy Głównej policji a także jej komórek w całym kraju - delegatur Centralnego Biura Śledczego i wydziałów Biura Spraw Wewnętrznych.