Według BOR, refektarz Domu Głównego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu, gdzie 15 kwietnia ma się odbyć kolacja z udziałem 700 osób, w tym osób ochranianych przez Biuro, nie spełnia wymogów przeciwpożarowych. Wielkopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, kpt. Andrzej Bartkowiak zapewnił w czwartek, że podjęte zostały działania, które zapewnią bezpieczeństwo w budynku na najwyższym poziomie.

1 kwietnia do szefowej Kancelarii Senatu Ewy Polkowskiej wpłynęło pismo szefa BOR, płk. Andrzeja Pawlikowskiego. Poznała je w czwartek PAP. Wynika z niego, że 24 marca Biuro Ochrony Rządu, które ma zabezpieczać uroczystości obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski, zwróciło się do Państwowej Straży Pożarnej o przeprowadzenie stosownych czynności kontrolno-rozpoznawczych obiektów, w których mają odbywać się obchody, w tym przedmiotowy refektarz.

Dnia 30 marca br. do Biura Ochrony Rządu wpłynęła odpowiedź (...) z której jednoznacznie wynika, że obiekt ten nie spełnia podstawowych wymogów przeciwpożarowych, co skutkowało wszczęciem przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej postępowania administracyjnego, mającego na celu dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów prawa. W związku z powyższym, Biuro Ochrony Rządu rekomenduje rezygnację z uczestnictwa z planowanej kolacji w refektarzu Domu Głównego Towarzystwa Chrystusowego, w szczególności osób ochranianych lub przeniesienie jej do innego obiektu - napisał szef BOR.

Z pisma wynika, że Straż Pożarna wskazała m.in. na brak oznakowania kierunków wyjść ewakuacyjnych w refektarzu, brak zapewnienia wymaganego kierunku drzwi ewakuacyjnych, brak wyposażenia drzwi w urządzenia przeciwpaniczne, brak wyposażenia budynku w instalację awaryjnego oświetlenia, brak przeciwpożarowego wyłącznika prądu i brak wymaganej dokumentacji dot. m. in instalacji hydrantowej.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski (PiS) potwierdził w czwartkowej rozmowie z PAP, że zapoznał się z pismem płk. Pawlikowskiego. Powiedział również, że w czwartek przedstawiciele Kancelarii Sejmu i Senatu wizytowali w Gnieźnie i Poznaniu miejsca, gdzie w ramach obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski będą przebywać m.in. posłowie i senatorowie.

Do mnie doszła dziś ustna informacja zapewniająca, że wszystkie mankamenty, nieprawidłowości zostaną usunięte w najbliższym czasie. Albo jutro, albo w poniedziałek otrzymam pisemną informację w tej sprawie, o tym, że zapewnione zostanie pełne bezpieczeństwo - podkreślił Karczewski.

Również kpt. Andrzej Bartkowiak, wielkopolski komendant wojewódzki PSP zapewnił na czwartkowej konferencji prasowej w Poznaniu, że w refektarzu zostanie zapewnione bezpieczeństwo. Wytypowane obiekty w Gnieźnie i w Poznaniu zostały przez nas sprawdzone. Wszystkie te obiekty zostały rozpatrzone pozytywnie, bez uwag, z jednym wyjątkiem. W tym jednym przypadku podjęliśmy takie działania prewencyjne i takie kroki, które pozwolą zapewnić, że bezpieczeństwo będzie tam na najwyższym poziomie - powiedział szef wielkopolskiej Straży Pożarnej.

Zapowiedział też, że Straż wzmocni uroczystość trzema zastępami straży pożarnej, które w każdej chwili będą gotowe do podjęcia działań.

Biuro Ochrony Rządu poinformowało w czwartkowym komunikacie, że realizując ustawowe zadania, przedstawia stosowne rekomendacje. Jednak nie mają one charakteru bezwzględnego i podlegają zmianie o ile spełnione niezbędne warunki, od których uzależnione jest właściwe zabezpieczenie operacji - napisano.

Obchody centralne 1050. rocznicy chrztu Polski zaplanowano na 14-16 kwietnia. Odbędą się w Gnieźnie (14 kwietnia) i w Poznaniu (15-16 kwietnia). W czasie obchodów zorganizowane zostaną Konferencja Plenarna KEP oraz posiedzenie Zgromadzenia Narodowego z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy.