Dwugodzinne zajęcia, które będą się odbywały raz w miesiącu, poprowadzą instruktorzy Wojska Polskiego. W kursie mogą wziąć udział kobiety pełnoletnie, które mają zaświadczenie lekarskie o zdolności do odbycia kursu oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zainteresowanie było tak duże, że w wielu miastach tworzone są listy rezerwowe.