Ci - jak nazywa ich Komisja Europejska - analitycy, to przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych. Autorzy raportu o nazwie "Skuteczność podjętych w Polsce działań antykorupcyjnych" nie mają wątpliwości, że sprawy idą w złym kierunku.

"Działania przeciw korupcji w Polsce w zbyt małym stopniu skupiają się na prewencji" - czytamy w raporcie. "CBA jest głównie organem śledczym nastawionym na działania represyjne. Już poprzez liczbę pracowników i funkcjonariuszy CBA zajmujących się ściganiem przestępstw widać, na jakiego typu działania kładziony jest nacisk" - dodaje raport.

Tymczasem - jak twierdzą unijni eksperci - "w dłuższej perspektywie działania prewencyjne, chociaż nie tak spektakularne, są bardziej skuteczną metodą walki z korupcją, bowiem prewencja generuje mniejsze koszty".

Niemieccy autorzy dokumentu twierdzą, że zbyt duża liczba funkcjonariuszy ścigających korupcję w Polsce stanowi problem. Takie instytucje jak CBA i ABW dublują bowiem swoje kompetencje i rzekomo rodzi się chaos.