"Ruch na rzecz Autonomii Śląska skierował do premiera Donalda Tuska petycję, w której wzywa go do poparcia zmian w konstytucji, które pozwolą wszystkim społecznościom regionalnym na uzyskanie autonomii zgodnie z ich dążeniami i pragnieniami" - pisze "Rossijskaja Gazieta". W przeciwnym razie, zdaniem gazety, Ślązacy "nie wykluczają postawienia na porządku dziennym problemu oddzielenia". Taka petycja rzeczywiście trafiła na ręce kancelarii premiera Tuska 6 maja.

"Rossijskaja Gazieta" informuje również, iż "jednocześnie do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu trafiła skarga na to, że sąd okręgowy w Katowicach, uważając, iż narodowość śląska nie istnieje, po raz kolejny odmówił Związkowi Ślązaków rejestracji, choć innym społecznościom regionalnym rejestracja taka została przyznana".

Dlatego moskiewski dziennik twierdzi, że taka aktywność to w gruncie rzeczy reakcja na kosowski casus. "Rossijskaja Gazieta" zauważa, że "sytuację jeszcze bardziej zaostrzył niedawny powszechny spis ludności w Polsce", bo właśnie wtedy "173 tysięcy osób zaliczyło siebie do narodowości śląskiej".

Według władz Ruchu Autonomii Śląska, ich organizacja liczy około 7 tysięcy członków, część z nich mieszka poza regionem, także za granicą. Działalność Ruchu obejmuje historycznie śląską część województwa śląskiego, województwo opolskie i częściowo Dolnośląskie.