Uczniowie narzekają. Matura z matematyki czeka ich już za dwa lata, ale przykładowych zestawów maturalnych pytań wciąż nie opracowano. Najprawdopodobniej dopiero jesienią Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi pierwszy zestaw zadań - informuje "Polska".

Tymczasem według Henryka Kąkola, prezesa Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, które zrzesza blisko 3 tysiące nauczycieli z całego kraju, te zadania powinny być gotowe już od dawna.

Kąkol ubolewa, że MEN do prac nad powszechną maturą z matematyki nie dopuszcza praktyków - nauczycieli z liceów i techników. A to oni wiedzą najlepiej, z czym uczniowie sobie świetnie radzą, a z czym mają problemy.

Tymczasem zadania powstają w kompletnej tajemnicy. I w zupełnie innym trybie niż arkusze z pozostałych przedmiotów (te tworzy osiem okręgowych komisji egzaminacyjnych). Wiadomo jedynie, że za zadania na maturę z matematyki w 2010 r. odpowiada około 10 osób. "To wykładowcy akademiccy, przedstawiciele komisji egzaminacyjnych, dydaktycy i metodycy" - wyjaśnia wiceminister oświaty Zbigniew Marciniak.

To dlatego uczniowie i ich nauczyciele boją się, że zadania będą oderwane od programu szkół średnich a przyszłych maturzystów, którzy wybiorą matematykę, czeka maturalny pogrom.