Najważniejsze cechy patrioty to, zdaniem badanych Polaków, okazywanie szacunku godłu, fladze i hymnowi oraz gotowość do walki i oddania życia za swój kraj. Tylko nieliczni mówili o nowoczesnym patriotyzmie, polegającym na wywiązywaniu się z obowiązków wobec państwa i dbaniu chociażby o własne osiedle czy miasto.

Socjolog prof. Hanna Świda-Ziemba tłumaczy w rozmowie z DZIENNIKIEM, że takie jest postrzeganie patriotyzmu, jakiego uczy nas szkoła i media. "Jak mówimy o patriotyźmie, to zaraz przywołujemy powstanie warszawskie, i wcześniejsze: listopadowe, styczniowe, walkę o niepodległość, AK.Tzw. patriotyzm obywatelski, kojarzony z przywiązaniem do małej ojczyzny, miasta swego pochodzenia, które umie się gospodarować, w którym pomagają jedni drugim, z którego można być dumnym, nie istnieje. Patriotyzm oznacza przede wszystkim oddawanie życia za ojczyznę" - mówi prof. Świda - Ziemba.