Stołecznych gimnazjalistów przebadała Pracownia Profilaktyki Młodzieżowej Pro-M Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Na pytania odpowiedziało trzy tysiące z około 16 tysięcy pierwszoklasistów. Z ankiety wynika, że co piąty warszawski gimnazjalista obraził nauczyciela, a co drugi pił alkohol.

20 procent 13-latków przyznało się do obrzucania pedagogów wulgarnymi słowami. W bójki wdawało się 16 procent gimnazjalistek. Ponad 40 procent "pochwaliło" się, że w ciągu ostatniego roku piło alkohol. W tej kategorii dziewczyny niestety dorównują chłopcom.

Równie często, jak picie alkoholu, zdarzają się gimnazjalistom ucieczki z pojedynczych lekcji - godziny opuszcza co piąty uczeń. Do całodziennych wagarów przyznaje się 10 procent badanych.

Warszawscy gimnazjaliści nie stronią ponadto od narkotyków. O swym kontakcie ze środkami odurzającymi opowiedziało 5 procent ankietowanych.