Dokument ma nazwę "Karta praw kobiety rodzącej" i pracowała nad nim, na zlecenie rzecznika, grupa ekspertów. Głównych postulatów pod adresem Ministerstwa Zdrowia i samorządów ma być sześć. Kochanowski żąda:

  • bezpłatnego znieczulenia dla każdej rodzącej kobiety
  • prawa do porodu rodzinnego i jednoosobowych sal porodowych
  • wprowadzenia na odziały położnicze psychologa klinicznego
  • refinansowanych w całości szkół rodzenia
  • wprowadzenia zasady jedna rodząca - jedna położna
  • refundacji porodów rodzinnych

Część z tych postulatów to od dawna żądania środowiska medycznego. Niektóre jednak - jak refundacja porodów rodzinnych i zasada jednej położnej - to sprawy, którymi Polska wyprzedziłaby znaczną część krajów UE. Kochanowski zapowiada, że akcja ma być głośna i szeroka. "Chcę, aby raz na zawsze poród przestał być dla Polek niepotrzebnym stresem" - mówi.

Więcej w jutrzejszym DZIENNIKU.