Podczas wernisażu, który zapoczątkuje serię wystaw, organizatorzy podsumują projekt i po raz pierwszy zaprezentują 50 fotografii wykonanych przez laureatów ogólnopolskiego konkursu fotograficznego. Młodzi fotograficy, wyłonieni przez kapitułę w składzie: Stanisław Wieczorek (ASP), Chris Niedenthal, Paweł Pyrz, Dariusz Borowski ("Harvard Business Review Polska") i Marcin Zdral (Deloitte), zaaranżowali i wykonali zdjęcia wybitnych osobistości polskiego sektora finansowego w dwóch rolach: zawodowej i prywatnej. Portrety wykonane zgodnie z autorskimi pomysłami artystów przedstawiają nie tylko znane powszechnie oblicze osób pełniących najbardziej odpowiedzialne funkcje, lecz przede wszystkim ukazują ich zainteresowania i niepowtarzalną osobowość.

Kolekcję fotografii, które przełamują stereotyp biznesmena-bankowca postrzeganego często jako osoba niedostępna i skupiona wyłącznie na sukcesie zawodowym można będzie także oglądać w ekskluzywnym albumie wydanym specjalnie na zakończenie projektu. Przedstawione tu portrety wzbogacone zostały o wywiady z bohaterami. Prezesi banków opowiadają nie tylko o początkach kariery i sukcesach zawodowych, lecz także o swoich pasjach, zainteresowaniach oraz życiu osobistym.

Autorami zdjęć są:

Anna Orzeszko i Piotr Jedwabny (I miejsce w konkursie)

Michał Bojara (II miejsce w konkursie)

Małgorzata Pytel (wyróżnienie)

Portretowani prezesi:

Kredyt Bank SA, Bank Gospodarki Żywnościowej SA, Bank Polska Kasa Opieki SA, Raiffeisen Bank Polska SA, Bank DnB NORD Polska SA, BRE Bank SA, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Deutsche Bank PBC SA, Bank Pocztowy SA, Nordea Bank Polska SA, PZU SA, Komisja Nadzoru Bankowego, BRE Bank SA, Fortis Bank SA, Związek Banków Polskich, Bank Handlowy w Warszawie SA, Narodowy Bank Polski, Alior Bank SA, Giełda Papierów Wartościowych, Bank BPH S.A.

Partner i pomysłodawca: Deloitte

Partner medialny: “Harvard Business Review Polska”

Organizator: COMMITMENT TO EUROPE arts & business

Partnerzy i patroni wernisażu:

Daty wystaw oraz więcej informacji o projekcie na stronie: www.bizneswobiektywie.pl

***

Kontakt: Sylwia Mroczek-Zawadzka, tel. (22) 499 02 02, e-mail: s.zawadzka@cte.org.pl

O Fundacji COMMITMENT TO EUROPE arts & business

Powstała w 2003 roku fundacja ramach działań statutowych propaguje sponsoring kultury i sztuki jako element komunikacji marketingowej firm oraz ideę odpowiedzialności biznesu za kulturę i edukację – Corporate Cultural Responsibility. Dzięki specjalistycznej wiedzy oraz profesjonalizmowi działania zyskała pozycje rzetelnego doradcy w zakresie sponsoringu, CCR oraz sektora "Creative Industries". W ramach działalności fundacja organizuje m.in ogólnopolskie kampanie społeczne “Czytelmania” i “Digital Culture”, co roku przyznaje prestiżowe nagrody Arts & Business Awards oraz jako jedyna w Polsce prowadzi specjalistyczne badania dotyczące sponsoringu kultury i sztuki (“Raport z ilościowych badań sponsoringu kultury i sztuki w Polsce”, 2006, 2008). W 2007 r. wydała analityczo-poradnikową publikację “Sponsoring kultury i sztuki w praktyce”. Szczegółowe informacje: www.cte.org.pl

Partnerami Fundacji są instytucje kulturalne oraz firmy zaangażowane w działania wspierające i promujące kulturę i sztukę. CTE współpracuje z międzynarodową siecią instytucji i stowarzyszeń Arts & Business, m.in. z European Committee for Business, Arts and Culture (CEREC), Arts & Business Council w Nowym Jorku, Foundation Prométhéa w Brukseli.

O Deloitte Polska

W Polsce usługi na rzecz klientów świadczą: Deloitte Advisory Sp. z o.o., Deloitte Audyt Sp. z o.o., Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. oraz Deloitte Business Consulting S.A., Deloitte Legal Pasternak i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp. k. (wspólnie określane mianem „Deloitte Polska”), będące jednostkami stowarzyszonymi Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Polska jest jedną z wiodących firm doradczych w kraju, świadczącą usługi profesjonalne w pięciu głównych obszarach: audytu, doradztwa podatkowego, konsultingu, zarządzania ryzykiem i doradztwa finansowego za pośrednictwem ponad 1000 profesjonalistów z Polski i zagranicy.

Więcej informacji można znaleźć na polskich stronach internetowych: www.deloitte.com/pl