"Nie rozstrzygnąłem, jak będzie wyglądała przyszła procedura. Czekam na pisemne uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego" - powiedział minister.

We wtorek rzecznik resortu Robert Rochowicz mówił jednak, że niewykluczone, iż to szefowie Służb Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, a nie specjalny zespół, zajmą się kwalifikacją.

W ubiegłym tygodniu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nowelizacja przepisów o SKW i SWW umożliwiająca niezweryfikowanym żołnierzom WSI pełnienie funkcji w tych służbach jest zgodna z konstytucją. Uznał, że zaskarżonym przepisom można zarzucić uchybienia, ale nie obrazę norm konstytucyjnych.

Według trybunału, dopuszczenie do funkcji tych byłych żołnierzy WSI, których oświadczeń komisja weryfikacyjna nie zdążyła sprawdzić, nie narusza zasady równości wobec prawa. Wskazał, że sama opinia komisji nie była istotnym kryterium przyjęcia do nowych służb - nie była ona wiążąca dla szefów SKW i SWW. Istotnym warunkiem spełnionym przez obie grupy było złożenie oświadczenia.