Badania, jakie CBOS przeprowadził w listopadzie tego roku, pokazują, że większość Polaków ma bardzo mieszane odczucia w związku ze zmianami szykującymi się w szkolnictwie. 79 proc. badanych odpowiada, że obowiązek szkolny powinien rozpoczynać się tak, jak do tej pory - w wieku siedmiu lat. Według założeń MENu od września przyszłego roku gminy będą miały obowiązek zapewnienia pięciolatkom bezpłatnej edukacji w przedszkolu. Ten pomysł przypadł do gustu ponad 2/3 badanych.

Polacy chwalą sobie poziom nauczania w szkołach publicznych. Najlepiej oceniane są podstawówki i licea - aż 66 proc. jest z nich zadowolonych. Gorzej ma się sprawa z technikami, co szósty ankietowany ma zastrzeżenia co do ich poziomu. Najwięcej gromów ściągnęły na siebie gimnazja i zawodówki - 25 proc. respondentów krytykuje gimnazja, 24 proc. - szkoły zawodowe.

Z sondażu wynika, że Polacy nie do końca są świadomi zmian szykujących się w szkolnictwie - zaledwie 11 proc. badanych wie, jakie zmiany są planowane. 33 proc. respondentów deklaruje, że nie wie, jakie zmiany planuje MEN i co więcej - wcale ich to nie interesuje.