Po przyjeździe do Opola prezydent Lech Kaczyński powiedział między innymi: "Ten zamach to kolejny akt terroryzmu, wskazujący na to, że ten problem istnieje, że jest niełatwy do rozwiązania i walka z nim podjęta, nawet jeśli popełniono pewne błędy, jest walką słuszną. Jak najlepiej życzę temu, nie regionalnemu, ale światowemu mocarstwu, ale widać i tam problemy występują".

Na zakończenie Lech Kaczyński dodał: "Oczywiście zostały przekazane Panu Prezydentowi republiki kondolencje".

>>>Trzy byki Kaczyńskiego w liście do Obamy

Nie tak dawno prezydent Lech Kaczyński wysłał list gratulacyjny do Baracka Obamy, "Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej". Stany Zjednoczone i owszem, ale już Amerykę Północną ciężko znaleźć na liście państw, gdyż takie po prostu nie istnieje.