Warszawa 09.01.2009 r.

Stowarzyszenie "DAMY RADĘ"
ul. Puławska 41 lok. 1, 02-508 Warszawa
tel. 323-72-11, 323-72-10, fax. 323-72-12
e-mail: damyrade0@wp.pl

Szanowny Panie Premierze

Do naszego stowarzyszenia coraz częściej zgłaszają się kobiety; samotne matki , które zapadły na raka szyjki macicy. Dla nich jest już często za późno, ale chciałby uchronić przed chorobą swoje córki. To właśnie ich troska o dobro swoich dzieci jest powodem zainicjowania przez nas akcji mającej na celu objęcie najbiedniejszych polskich dziewcząt ochroną przed wirusem wywołującym ten rodzaj nowotworu poprzez skuteczniejszą profilaktykę, a tam gdzie ona zawodzi szczepienie przeciw wirusowi HPV. Mamy zaszczyt poinformować , że patronat nad nią objęła Pani Danuta Wałęsa.

W mentalności wielu polskich kobiet , szczególnie tych z nizin społecznych wciąż tkwi przekonanie, że wizyta u lekarza jest konieczna wyłącznie wtedy kiedy widoczne są wyraźne objawy choroby. Socjolodzy wskazują iż nadrobienie tego dystansu cywilizacyjnego może zająć nawet kilkadziesiąt lat, dlatego stowarzyszenie podjęło ostatnio próby stwierdzenia skali problemu na podstawie naszych własnych badań. Jednak już dziś jest pewnie, że w Polsce codziennie na raka szyjki macicy umiera 5 kobiet, 30 % kobiet nigdy nie wykonało badań cytologicznych.

Pomimo wielu przeprowadzonych akcji zachęcających do wykonania badań statystyki się nie poprawiają. Nasza dotychczasowa współpraca z Panem Premierem i wprowadzenie pod obrady sejmu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie daje nam wiarę, że i z tym problemem polskich kobiet Pana Gabinet zmierzy się równie skutecznie. Stowarzyszenie "Damy Radę"; podobnie jak inne organizacje pomocowe zwalczające społeczne wykluczenie spotyka się codziennie z osobami szczególnie zagrożonymi tą chorobą z powodu biedy i trudnych warunków bytowych. Jednak do tej pory nikt nie próbował skorzystać z ogromnego bagażu naszych doświadczeń. Jesteśmy gotowe przedstawić możliwości skutecznego dotarcia do środowisk szczególnie zagrożonych, a tym samym doprowadzić do zmniejszenia skali zjawiska w naszym kraju.

Wnioskujemy więc, Panie Premierze, o powołanie na bazie takich organizacji jak nasza zespołu z udziałem ekspertów nie tylko od zdrowia, ale również od polityki społecznej w KPRM. Jesteśmy pewne, że taki skład stworzyłby on szanse, aby na podstawie naszych doświadczeń wypracować skuteczne metody walki z rakiem szyjki macicy. Dzisiejsze publikacje medialne i wypowiedzi polityków wszystkich opcji wskazują, że poparcie dla naszych inicjatyw plasuje się również w opozycji. Stwarza to Panu szansę, by walka z rakiem szyjki macicy prowadzona właśnie przez Pana gabinet odbyła się ponad podziałami politycznymi. Wierzymy, że zabezpieczenie przed tą chorobą młodych dziewcząt, pochodzących ze środowisk ubogich, może być jednym z największych sukcesów.

Z poważaniem
Beata Mirska