O dodatkowy zastrzyk pieniędzy ubiegało się 365 spośród wszystkich 456 polskich uczelni. Na dotacje mogą liczyć jednak tylko te, których projekty pozytywnie oceniło ministertwo - jest ich jedynie 95.

Największe szanse miały szkoły zamierzajace przeznaczyć dodatkowe fundusze na zwiększenie szans absolwenta na rynku pracy.

Uczelnie, które najwyżej oceniło ministerstwo to Politechnika Gdańska, Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży oraz Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu.

Najlepszą ocenę ministerstwa zyskał projekt Politechniki Gdańskiej powołujący studia międzywydziałowe o kierunku: inżynieria biomedyczna.