Wchodzimy na oficjalną stronę Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie pod adresem: www.belchatow.policja.gov.pl/ , po czym pojawia się komunikat: "Jeśli chcesz odwiedzić stronę bełchatowskiej policji, to proszę, kliknij tutaj". Owo "tutaj" prowadzi do właściwej strony policji, jednak pod zgoła innym adresem: www.policjabelchatow.dolsat.pl/

Internautów wita tekst przysięgi policyjnej zakończony słowami: "Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej". Tymczasem pod zdjęciem policyjnej "blachy" i tuż obok logo Biuletynu Informacji Publicznej, w oczy rzuca się banner wspomnianego Dolsatu.

DZIENNIK zapytał oficera prasowego komendy, jak ma się etyka funkcjonariuszy do reklamowania prywatnej spółki. "Kiedy my zakładaliśmy po raz pierwszy stronę internetową, nawet komenda wojewódzka w Łodzi jej nie miała" - tłumaczy aspirant sztabowy Sławomir Szymański. "Proszę zauważyć, że od początku spółka Dolsat udostępniała nam miejsce na serwerze zupełnie nieodpłatnie" - dodaje rzecznik.

Na pytanie, dlaczego strona policji wciąż działa na serwerze Dolsatu, podczas gdy adres z domeną gov.pl jest niewykorzystany, Szymański odpowiada: "Prawda, dzisiaj mamy już gotowe miejsce i domenę na tamtym serwerze. No, ale przecież trzebaby było to poprzenosić. Całą stronę, te wszystkie dane. A to wymaga czasu" - zauważa. Ile? Strona wpowstała w 2004 roku.

Aspirant Szymański nie zgadza się z twierdzeniem, że banner Dolsatu jest na stronie policji czymś niestosownym. "Robimy to z czystej uprzejmości dla firmy, z którą od wielu lat mamy przyjazne stosunki" - kwituje.

Dodatkowo na policyjnej stronie ponad adresami do urzędów takich, jak Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Komenda Główna Policji w Warszawie, Starostwo Powiatowe w Bełchatowie czy Urząd Miasta w Bełchatowie, widnieje odnośnik "DOLSAT-Telewizja Kablowa w Bełchatowie". Na samym dole listy znalazły się adresy do "Fabryki umundurowania braci Kłosowskich Hero Collection" oraz spółki cywilnej "Rogatywka", producenta "umundurowania, haftów i obszyć dystynkcji wojskowych".