Trzynaście całych spreparowanych ciał ludzkich oraz 250 poszczególnych organów można od soboty oglądać w warszawskim centrum handlowym Blue City. Od samego początku wystawa wzbudza ogromne kontrowersje. Krytyki pod jej adresem nie szczędzą etycy i obrońcy praw człowieka. Do negatywnych opinii dołączyli trzej byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego.

"Swój udział w działaniach godzących w godność osób, których ciała zostały sprofanowane, mają wszyscy współorganizatorzy wystawy, osoby ją odwiedzające, a także te media, które reklamują ekspozycję" - napisali Marek Safjan, Jerzy Stępień i Andrzej Zoll.

>>> Prokuratura sprawdzi, czy nie popełniono przestępstwa

W wystosowanym oświadczeniu sędziowie przypominają, że konstytucja głosi, iż przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela, jest nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

"Nasze Państwo chroni godność nie tylko obywateli polskich, ale wszystkich, którzy znajdują się w przestrzeni wyznaczonej jego granicami. Godność przysługuje nie tylko żyjącym, ale także zmarłym" - podkreślili byli prezesi TK.

>>> Obdarte ze skóry zwłoki w centurm handlowym