W latach 1968 - 2007 ilość gazu, wchłanianego przez lasy w Afryce, wzrosła o 0.63 tony na kilometr kwadratowy w skali roku. Drzewa wchłaniają powietrze wraz z dwutlenkiem węgla potrzebnym im do fotosyntezy. Część szkodliwego gazu jest jednak przez nie magazynowana. Autorzy artykułu w dowodzą, że zwracana ilość CO2 zmniejszyła się w widoczny sposób w ciągu ostatnich 40 lat. Podobne zachowanie roślin zostało już stwierdzone w przypadku drzew puszczy amazońskiej.

Takie zmiany są z pewnością korzystne dla środowiska. Pozostaje jednak pytanie, dlaczego tak się dzieje. Prawdopodobnie rośliny odczuwają większe stężenie gazu w powietrzu i reagują na nie. Dowodzi to, że zmiany wywołane zanieczyszczeniem środowiska są coraz bardziej odczuwalne, i to nie tylko dla człowieka.