Jednym z dokumentów, na jaki archiwiści natrafili w zbiorze akt z domu Czesława Kiszczaka jest teczka pracy tajnego współpracownika wraz z donosami oraz odręcznie napisane zobowiązanie do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa z 1970 roku podpisane nazwiskiem "Lech Wałęsa" oraz pseudonimem tajnego współpracownika Bolek.

Reklama

Jak podkreślił prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński, wśród dokumentów znaleziono również list napisany przez generała Czesława Kiszczaka. Pismo to zawiera informacje, że dokumenty do niego dołączone są dowodem na współpracę Lecha Wałęsy z SB. List - jak dodał szef IPN - był zaadresowany do Archiwum Akt Nowych oraz nosił datę wskazującą na to, że został sporządzony w 1996 roku.

Łukasz Kamiński na konferencji prasowej potwierdził, że historycy i archiwiści Instytutu są przekonani o autentyczności dotąd zbadanych dokumentów.

Materiały te nie są na razie badane pod względem historycznym, a jedynie opisywane - zaznaczył prezes IPN. Po zakończeniu prac materiały zostaną przekazane do archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie będą udostępniane. Kamiński podkreślił, że otwarto tylko dwa z sześciu pakietów dokumentów znalezionych w domu wdowy po Czesławie Kiszczaku, PRL-owskim ministrze spraw wewnętrznych.

KOMUNIKAT INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ:

Zgodnie z wcześniej przekazanymi informacjami 17 lutego 2016 r. rozpoczęto oględziny akt odnalezionych w domu wdowy po Czesławie Kiszczaku. Po otwarciu zapieczętowanego pakietu oględzinom poddano jego zawartość w postaci papierowej paczki zawierającej dwie teczki.
Na tej paczce była przyklejona koperta zaadresowana „Do Dyrektora Archiwum Akt Nowych w Warszawie do rąk własnych”. W kopercie znajduje się odręcznie napisany list z kwietnia 1996 r., w którym Czesław Kiszczak informuje o przekazaniu do Archiwum Akt Nowych akt dokumentujących współpracę Lecha Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa. List jest odręcznie podpisany przez Czesława Kiszczaka. List wraz z paczką zawierającą obie teczki nie został wysłany.
Akta, które zostały poddane oględzinom, składają się z teczki personalnej i teczki pracy tajnego współpracownika o pseudonimie „Bolek”.
W teczce personalnej znajduje się 90 kart dokumentów. Teczka jest w oryginalnych okładkach. W teczce personalnej, podzielonej na dwie części, znajdują się dwa spisy zawartości dokumentów. Opisy zawartości odpowiadają stanowi faktycznemu dokumentów znajdujących się w teczce. W teczce personalnej znajduje się koperta, a w niej odręcznie napisane zobowiązanie do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa podpisane: Lech Wałęsa „Bolek”. Wśród dokumentów znajdujących się w tej teczce są również m.in. odręczne, podpisane pseudonimem „Bolek”, pokwitowania odbioru pieniędzy.
W teczce pracy tajnego współpracownika, liczącej 279 kart, w oryginalnych okładkach, znajdują się liczne doniesienia tajnego współpracownika pseudonim „Bolek” oraz notatki funkcjonariuszy SB ze spotkań z tajnym współpracownikiem pseudonim „Bolek”. Część doniesień pisana jest odręcznie i podpisana pseudonimem „Bolek”.
Dokumenty znajdujące się w obu teczkach obejmują okres lat 1970–1976. W opinii uczestniczącego w czynnościach eksperta-archiwisty dokumenty są autentyczne.
Wszystkie poddawane oględzinom dokumenty są precyzyjnie opisywane. Czynność ta będzie dziś kontynuowana. Niezwłocznie po jej zakończeniu zawartość pierwszego pakietu zostanie udostępniona zgodnie z procedurami opisanymi w ustawie o IPN. Kolejne pakiety, zawierające dokumenty zabezpieczone przez prokuratora IPN 16 lutego br., będą poddawane analogicznym czynnościom, a następnie sukcesywnie udostępniane.