Według Krajowej Rady, spółka zarządzająca koncesją złamała co najmniej dwa artykuły ustawy o radiofonii i telewizji.

Reklama

Chodzi między innymi o zapis mówiący o niezbywalności koncesji. Tymczasem na podstawie umowy ze Sputnikiem, Radio Hobby oddało część swojego pasma, bez wpływu na emitowane treści. To z kolei oznacza, że radio wyzbywa się zasady samodzielności, w myśl której nadawca sam kształtuje program i ponosi odpowiedzialność za jego treść.

W interpretacji KRRiT, w ten sposób naruszono warunki koncesji.