Zarząd Press Clubu uważają, że w Polsce "wolność prasy staje wobec bardzo poważnego zagrożenia". Przypominają więc - w liście otwartym do szefa rządu - że "wolność prasy nie jest przywilejem dziennikarzy, a prawem obywateli". Bo tylko w ten sposób ludzie dowiadują się o patologiach "szkodzących całemu społeczeństwu".

Reklama

Tymczasem autorzy listu twierdzą, że "z rosnącym niepokojem" śledzą działania służb i instytucji państwowych, których działania "pod pozorem stosowania prawa" zmierzają do "nękania dziennikarzy", którzy poruszają "niewygodne tematy" dla polityków i urzędników. Choć - zdaniem autorów - działania te podjęto "zgodnie z literą prawa", ale niezgodnie z jego duchem.

Dlatego też Press Club pros premiera, by podjął "szybkie, stanowcze i skuteczne" działania, które skończą z takimi praktykami służb.