Prezydent przedstawił siedem kwestii, o które warto jego zdaniem zapytać Polaków. Andrzej Duda w trakcie swojego przemówienia bardzo mocno podkreślał, że będzie chciał zwiększyć rolę referendum w procesie podejmowania decyzji.

Reklama

Prezydent proponuje, by w referendum zapytać Polaków, czy chcą by najważniejsze decyzje parlamentu były zatwierdzane właśnie w referendach. Chodzi m.in. o sprawy takie, jak zmiana waluty, sytemu emerytalnego, czy edukacyjnego. Czyli nawet, gdyby przyszły Sejm zgodził się wejście Polski do strefy euro, podwyższenie wieku emerytalnego, czy zmiany dotyczące sześciolatków w pierwszej klasie, to zmiany te musiałyby być zatwierdzane w plebiscycie przez wszystkich Polaków.

Kolejna kwestia to wprowadzenie do ustawy zasadniczej kwestii związanych z członkostwem Polki w UE i zmian obecnych zapisów. Duda proponuje, by zapytać Polaków czy chcieliby, by w konstytucji znalazł się zapis, że Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ja prawa międzynarodowego, jeśli jest zgodne z polską konstytucją. - Przynajmniej dwa państwa Niemcy i Włosi nie uznają bezpośredniego pierwszeństwa prawa unijnego przed krajowym. Niemcy uznają, prawo europejskie na zasadzie taka długo jak jest zgodne z prawem krajowym – zauważył obecny na konwencji konstytucjonalista prof. Dariusz Dudek. Dodał, że to wniosek ze spotkań.

Duda chce także zapytać Polaków o zapisy w ustawie zasadniczej dotyczące rodziny. Oprócz kwestii definicji rodziny, czy ochrony macierzyństwa proponuje także wprowadzenie do konstytucji pojęcia ojcostwa. – Tradycyjna preferencja dla macierzyństwa ma uzasadnienie, ale w praktyce obrotu prawnego ojcostwo bywa deprecjonowane - zauważył Dariusz Dudek.

Gestem pod adresem samorządowców ma być pytanie o wpisanie do konstytucji podziału na województwa i powiaty, a nie tylko gminy jak jest dziś. W pozostałych kwestiach prezydent mówił bardziej ogólnie. Osobne pytanie miałyby dotyczyć szczególnej ochrony wsi i rolnictwa oraz wprowadzenie zapisów o szczególnej ochronie osób dotkniętych niedołęstwem czy niepełnosprawnością.

Wreszcie w zestawie pytań znajdzie się pytanie o model władz. Choć prezydent nie powiedział, jak będzie wyglądało pytanie w tej kwestii. Czy będzie to pytanie o to, kogo wzmocnić? Prezydenta czy premiera? Czy może o dodanie nowych kompetencji dla prezydenta.

Wystąpienie prezydenta to próba podsumowania rocznej dyskusji na temat zmian w konstytucji, jaką prowadził on i jego urzędnicy. I pierwsza w miarę pewna informacja o tym, co może znaleźć się w pytaniach. To także polityczny sygnał, że projekt referendum konstytucyjnego nadal jest w grze.