Za zmianami w Kodeksie wyborczym głosowali wszyscy obecni senatorowie PO (51), klub PiS był przeciw (33).

Reklama

W piątek Senat uzupełnił porządek obrad o uchwaloną w czwartek przez Sejm nowelizację Kodeksu wyborczego, która zakazuje publikacji przez komitety wyborcze płatnych spotów w radiu i telewizji. Senatorowie PiS na znak protestu wobec trybu prac nad nowelą nie wzięli udziału w debacie.

Senatorowie przyjmując bez poprawek nowelę Kodeksu wyborczego, jednocześnie zgodzili się na poprawkę PO przyjętą w czwartek przez Sejm, by partie mogły publikować płatne ogłoszenia w prasie i internecie. W pierwotnym projekcie autorstwa PJN zakaz obejmował publikację płatnych ogłoszeń wyborczych we wszystkich mediach.

Przyjęcie przez Senat noweli kończy jej drogę legislacyjną. Nowe przepisy trafią teraz do podpisu prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Jak dowiedziała się PAP od kilku członków Komitetu Politycznego PiS, politycy tej partii zapowiadają, że w sprawie nowelizacji zwrócą się m.in. do OBWE i Rady Europy, podając przyjęte przez obie izby parlamentu zmiany jako przykład naruszenia wolności swobodnego wyrażenia opinii przez obywateli. PiS chce też zorganizować konferencję poświęconą przypadkom łamania praw obywatelskich w Polsce.