Politycy lubelskiej PO rozdawali w sobotę broszurki "Polska w Budowie" i rozmawiali z kuracjuszami w uzdrowisku w Nałęczowie. Na konferencji prasowej przewodniczący zarządu regionu lubelskiego PO poseł Stanisław Żmijan poinformował, że minister zdrowia Ewa Kopacz dokonała podziału środków NFZ na przyszły rok i lubelska służba zdrowia otrzyma 265 mln zł więcej niż w roku obecnym.

Reklama

Żmijan przypomniał, że zwiększone nakłady to efekt zmiany algorytmu, według którego dzielone są środki NFZ na poszczególne regiony. Poprzedni sposób podziału krzywdził regiony biedniejsze, lubelscy posłowie zabiegali, aby został zmieniony. Żmijan podkreślił, że zmianę algorytmu zapowiedziała minister Kopacz podczas wizyty w Lublinie w 2009 r.

"Dotrzymała słowa, algorytm został zmieniony" - podkreślił Żmijan.

Żmijan zaznaczył, że zwiększone nakłady pozwolą na sfinansowanie wszystkich tzw. nadwykonań w szpitalach na Lubelszczyźnie z 2010 r. "To oznacza, że lubelska służba zdrowia dostała szansę i stoi na progu rozwiązania podstawowych kwestii" - podkreślił.

Posłanka Joanna Mucha, która zajmowała się pracami nad zmianą algorytmu, przypomniała, że zmiana została dokonana już dwa lata temu, ale dotychczas nie była odczuwalna, ponieważ wprowadzono zasadę, że żadne województwo nie może dostać mniej pieniędzy.

"Dlatego realne dodatkowe wpływy dla województwa lubelskiego mogą być widoczne dopiero wtedy, gdy mamy wzrost gospodarczy, kiedy pieniędzy w NFZ jest więcej" - powiedziała Mucha.

"2012 rok będzie pierwszym, kiedy zmiana algorytmu, która nastąpiła wcześniej zaczyna działać na naszą korzyść. W kolejnych latach, tych pieniędzy powinno być jeszcze wyraźnie więcej" - dodała Mucha.

Wicewojewoda lubelski Henryka Strojnowska podała, że z dodatkowych pieniędzy 124 mln zł przeznaczonych zostanie na leczenie szpitalne, 27 mln zł na leczenie specjalistyczne, a 11 mln zł na rehabilitację. Roczny budżet lubelskiego NFZ to około 2 mld zł.

Reklama