Spotkania dotyczą rządowej propozycji w sprawie likwidacji Funduszu Kościelnego i wprowadzenia w zamian możliwości odpisu 0,3 procent podatku dochodowego na rzecz Kościołów i związków wyznaniowych. Te miałyby samodzielnie płacić składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne duchownych.

Reklama

Także w piątek mają odbyć się rozmowy z przedstawicielami mniejszych Kościołów i związków wyznaniowych.

Sekretarz generalny Episkopatu Polski bp Wojciech Polak oświadczył w środę, że proponowany przez rząd odpis podatkowy 0,3 procent na rzecz Kościoła jest za niski, strona kościelna proponuje, by wynosił on 1 procent.

Pytany przez dziennikarzy, co zrobi Episkopat, jeśli strona rządowa będzie obstawała przy swojej propozycji, bp Polak odpowiedział, że jest ona nie do przyjęcia, gdyż wysokość odpisu nie jest proporcjonalna do strat poniesionych przez Kościół. Dodał, że ma nadzieję, iż strona rządowa to zrozumie i będzie porozumienie w tej kwestii.

Biskupi powołują się na rozwiązania z innych państw europejskich: w Hiszpanii odpis wynosi 0,7 procent, we Włoszech - 0,8 procent, a na Węgrzech - 1 procent.

Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni podkreśla, że rząd nie rozważa możliwości podniesienia wysokości odpisu, natomiast w pierwszym okresie po likwidacji Funduszu możliwe będzie wprowadzenie ekwiwalentnego modelu wyrównującego.

Minister sprawiedliwości Jarosław Gowin powiedział w czwartek w Radiu Zet, że stanowisko Kościoła w sprawie podniesienia odpisu podatkowego z punktu widzenia budżetu państwa jest nie do przyjęcia.

Eksperci zespołów konkordatowych pracują obecnie m.in. nad treścią umowy pomiędzy stroną rządową i kościelną w sprawie Funduszu. Jeśli zostanie ona zaakceptowana przez zespoły, będzie wymagała jeszcze zgody rządu i Episkopatu Polski.

Reklama

Zespoły do spraw finansowych działają przy komisjach konkordatowych: rządowej i kościelnej. W skład rządowego zespołu wchodzą: szef MAC Michał Boni (przewodniczący zespołu), wiceminister w MAC Włodzimierz Karpiński, wiceminister finansów Hanna Majszczyk, dyrektor Departamentu Prawa Gospodarczego w Rządowym Centrum Legislacji Monika Salamończyk, dyrektor Departamentu Finansowego w Ministerstwie Kultury Wojciech Kwiatkowski oraz wicedyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MAC Andrzej Marciniak.

W skład kościelnego zespołu do spraw finansów wchodzą: abp Stanisław Budzik, abp Wiktor Skworc, przewodniczący Rady Episkopatu ds. Ekonomicznych kard. Kazimierz Nycz, sekretarz KEP bp Wojciech Polak, Irena Ożóg z kancelarii podatkowej, ks. prof. Piotr Stanisz z katedry prawa wyznaniowego KUL.

Zmianę modelu finansowania Kościoła zapowiedział w expose premier Donald Tusk. Obecnie z Funduszu Kościelnego pokrywane są ubezpieczenia duchownych, którzy nie mają umów o pracę, między innymi misjonarzy i zakonników zakonów kontemplacyjnych. Fundusz finansuje też działalność charytatywną, oświatowo-wychowawczą, remonty i konserwacje zabytków sakralnych oraz utrzymanie wydziałów teologicznych na wyższych uczelniach. Działa na rzecz wszystkich Kościołów i związków wyznaniowych. W 2011 r. na Fundusz Kościelny rząd przekazał 89 mln zł.