Przemysław Wipler przedstawił w Sejmie priorytety programowe i władze Stowarzyszenia Republikanie. Wiceprezesem jest była szefowa Urzędu Komunikacji Elektronicznej - Anna Streżyńska. Republikanie proponują nową ordynację wyborczą do wszelkich władz wybieralnych opartą na koncepcji jednomandatowych okręgów wyborczych oraz głosowanie przez internet.

Reklama

Anna Streżyńska powiedziała, że politycy i partie powinni podzielić się z obywatelami nie tylko odpowiedzialnością ale i władzą. Stąd zapowiedź wspierania skuteczności referendów krajowych i lokalnych oraz obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej i obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej na poziomie gmin.

Szef zespołu finansów publicznych Paweł Gruza powiedział, że trzeba zmienić przestarzały system poboru danin publicznych i kontroli wydatków państwa. Republikanie chcą zastąpić podatki dochodowe PiS i CIT podatkiem od funduszu płac dla pracowników najemnych i jednolitym podatkiem od działalności gospodarczej. Zdaniem Pawła Gruzy uproszczenie systemu podatkowego doprowadzi do "uwolnienia" części pieniędzy przeznaczonych na luksusową, najdroższą w krajach OECD skarbówkę i przekierowania jej starań na szarą i czarną strefę.

Republikanie uważają, że ich propozycje dotyczące systemu emerytalnego mają wręcz rewolucyjny charakter. Szef zespołu do spraw rodziny, Michał Czarnik powiedział, że po pierwsze każdy po przepracowaniu określonej liczby lat i osiągnięciu wieku emerytalnego miałby prawo do emerytury obywatelskiej, po drugie oszczędzałby przez całe zawodowe życie dobrowolnie w zależności od swoich możliwości i chęci. Emerytura powszechna miałaby wynosić tyle, żeby zapewnić podstawowe funkcjonowanie

Przemysław Wipler podkreślił, że program Republikanów jest dla tych Polaków, którzy nie chcą wyjeżdżać z kraju i tych, którzy chcą wrócić z emigracji. Zaprosił do współpracy szczególnie ludzi z pokolenia 20,30 i 40-latków, tych którzy dotąd nie zaleźli dla siebie oferty politycznej. Prezes Fundacji Republikańskiej Marcin Chludziński powiedział, że w wyniku znoszenia zbędnego prawa można zmniejszyć administrację i skutecznie obsługiwać obywateli. Chludziński przedstawił innowacyjny pomysł: oszczędności uzyskane w wynku deregulacji i usprawnienia administracji mają być oddane Polakom w formie tak zwanego cashbacku. To co się uda zaoszczędzić powinno trafić do kieszeni każdego Polaka, inaczej te pieniądze zginą w czarnej dziurze - podkreślił Chludziński.

By wspomóc rodziny oraz zwiększyć dzietność Republikanie proponują wprowadzenie dwuletniego, pełnopłatnego urlopu wychowawczego, bon wychowawczy i ulgi podatkowe. Przemysław Wipler zapowiedział, że 22 czerwca odbędzie się kongres Stowarzyszenia Republikanie. Na razie można odwiedzić stronę www.zmieniajpolskę.pl.

Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak z dystansem odniósł się do zapowiedzi byłego członka swojej partii. Jego zdaniem weryfikacja nowej formacji nastąpi podczas wyborów i dopiero po niej będzie można mówić o ewentualnych koalicjach. Mariusz Błaszczak uważa, że proponowany przez PiS system solidarnościowy w emeryturach jest lepszy niż propozycje Republikanów. Poseł PiS zauważył, że młodość nie jest wieczna, przychodzi czas choroby i wtedy ci, którzy ufali, że zbiorą na swoją emeryturę mogą się rozczarować. Mariusz Błaszczak dodał, że w Chile, po 30 latach funkcjonowania emerytalnego systemu kapitałowego okazało się, że połowa ubezpieczonych nie uzbierała na najniższą emeryturę i stała się klientami pomocy społecznej.