Maciej Grabowski jest doktorem nauk ekonomicznych, na obecnym stanowisko pracuje od 2008 roku.

Reklama

Absolwent Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył też studia na Wydziale Nawigacyjnym Wyższej Szkoły Morskiej. W latach 80. podjął pracę w Polskich Liniach Oceanicznych jako oficer pokładowy.

>>> REKONSTRUKCJA RZĄDU NA ŻYWO - relacja w dziennik.pl >>>

Pracował w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, w którym pełnił funkcję wiceprezesa. Był wykładowcą Uniwersytetu Gdańskiego. Rozwijał Polskie Forum Strategii Lizbońskiej oraz Polskie Forum Obywatelskie.

Od listopada 2008 roku jest podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów. Od kwietnia pełni funkcję głównego rzecznika dyscypliny finansów publicznych.

Nominację skomentowało Greenpeace. - To zakrawa na szaleństwo. Zmiana na stanowisku ministra środowiska w trakcie trwania negocjacji klimatycznych jedynie udowadnia, że Premierowi Tuskowi wcale nie zależy na ambitnym porozumieniu klimatycznym. Co więcej, uzasadniając odwołanie Marcina Korolca, Premier podkreślił, że priorytetem nowego ministra ma być przyśpieszenie wydobycia gazu łupkowego, czyli paliwa kopalnego. Naprawdę brak słów - Premier najwyraźniej nie liczy się oczekiwaniami Polak ów, którzy chcą inwestycji w odnawialne źródła energii - stwierdził Maciej Muskat, dyrektor Greenpeace Polska.