Jerzy Buzek będzie przewodził komisji przemysłu, badań naukowych i energii, Czesław Siekierski - komisji ds. rolnictwa, Danuta Huebner - komisji ds. konstytucyjnych, a Anna Fotyga - podkomisji ds. bezpieczeństwa i obrony.

Reklama

Zdaniem Jerzego Buzka, obszary europejskiej polityki wchodzące w zakres prac jego komisji, czyli energetyka, cyfryzacja, modernizacja przemysłu oraz badania i innowacje - to cztery kluczowe obszary unijnej gospodarki.

Wśród priorytetów wymienił m.in. bezpieczeństwo energetyczne, niskie ceny energii oraz osiągnięcie "dobrego balansu" między polityką energetyczna i klimatyczną. Buzek dodał, że komisja powinna też zając się gospodarką cyfrową i całym sektorem telekomunikacyjnym, bo - jak mówił - może on stworzyć wiele nowych miejsc pracy w Unii Europejskiej.

Jerzy Buzek będzie przewodniczył komisji przemysłu przez pierwsze 2,5 roku. Przez drugą połowę kadencji jego miejsce zajmie Janusz Lewandowski.

Danuta Huebner, nowa szefowa komisji konstytucyjnej przyznaje, że w nowej kadencji Parlamentu jej komisję czeka dużo trudnych spraw. Wśród nich wymieniła m.in. kwestię siedziby Parlamentu. Obecnie są dwie: w Brukseli i w Strasburgu, ale trwa debata nad ograniczeniem liczby do jednej. Jak zauważyła Huebner, do tego trzeba zmiany traktatu. Drugi problem to kwestia Wielkiej Brytanii i charakteru jej członkostwa w Unii Europejskiej w związku z dążeniem Brytyjczyków do renegocjacji relacji z Brukselą.

Dziś komisje PE wybrały także swoich wiceprzewodniczących, wśród nich Polaków. Wiceszefem ds. wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych została Barbara Kudrycka, komisji ds. zatrudnienia i spraw socjalnych - Danuta Jazłowiecka, komisji ds. rybołówstwa - Jarosław Wałęsa, komisji ds. zagranicznych - Ryszard Legutko, komisji ds. rolnictwa - Janusz Wojciechowski, komisji ds. konstytucyjnych - Kazimierz Ujazdowski, komisji ds. transportu -Tomasz Poręba, a komisji ds. prawa - Lidia Geringer de Oedenberg.