3 grudnia Trybunał Konstytucyjny orzekł, że na mocy tej ustawy poprzedni Sejm powołał w październiku trzech sędziów zgodnie z konstytucją, zaś dwóch - niezgodnie. Ponadto Trybunał stwierdził również, że prezydent powinien niezwłocznie odbierać ślubowanie od sędziów wybranych przez Sejm.

Reklama