Referujący dokument poseł Tomasz Rzymkowski z Kukiz '15 mówił, że sytuacji wokół Trybunału nie da się rozwiązać kolejnymi ustawami. Obecną sytuację nazwał "podwójnym węzłem gordyjskim". - Jedyne rozwiązanie tej sytuacji to nowela Konstytucji - mówił polityk.

Reklama

Jednym z ważniejszych postulatów klubu Kukiz '15 jest zwiększenie liczby sędziów Trybunału i wybór ich większością 2/3 głosów Sejmu. Tomasz Rzymkowski mówił, że w Trybunale nie musi być koniecznie 18 sędziów, jak wcześniej proponował jego klub. - Członków Trybunału Konstytucyjnego może być 19 i 21 - uzupełnił. Jak podkreślił, ważne, by było ich więcej niż 15, z racji na liczbę spraw wpływających do Trybunału i liczbę sędziów potrzebnych do orzekania.

W imieniu Prawa i Sprawiedliwości poseł Marek Ast opowiedział się za dalszymi pracami nad projektem, choć dodał, że ma nadzieję, iż kryzys wokół Trybunału uda się rozwiązać bez zmiany konstytucji. Jego zdaniem, klucz do rozwiązania leży w samym Trybunale.

W projekcie zmiany konstytucji znalazł się też zapis, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie będą orzekali w sprawie Trybunału. Wyręczy ich Sąd Najwyższy. Ponadto, w projekcie zapisano, ze prezesa i wiceprezesa Trybunału powoła prezydent. Obecny skład Trybunału ma natomiast wygasnąć w 60 dni po wejściu w życie ustawy autorstwa Kukiz '15.