Odznaczenie przyznane zostało za "długoletnią ofiarną służbę, pracę zawodową lub działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej". Na dokumencie poświadczającym nagrodzenie Mariusza Błaszczaka widnieje data 29 maja 2017.

Reklama

Postanowienie szefa MSWiA o nadaniu odznaki Mariuszowi Błaszczakowi

Resort MSWiA na pytanie o to, czy odznaczony Mariusz Błaszczak to szef resortu, czy też inna osoba o tym samym imieniu i nazwisku, odpowiedział jedynie, że postanowienie zostało uchylone. "Minister Mariusz Błaszczak odmówił przyjęcia odznaki »Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej«" - cytuje odpowiedź ministerstwa Polsat News.