Na Nowoczesną zagłosowałoby 8,5 proc. badanych (+4,1 proc.), na Kukiz '15 7,9 proc. (-2,2 proc.), a na SLD 6,5 proc. (+1,4 proc.).

Poza Sejmem znalazłyby się PSL (4,6 proc.), Razem (2,6 proc.) oraz Wolność (2,4 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone między 8-9 czerwca na próbie 1,1 tys. osób. Przeprowadzono je metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).