Prezydent Andrzej Duda wymienił kolejne kwestie o które należy zapytać w kontekście nowej konstytucji.

Reklama

- o potrzebę uzupełnienia zasady respektowania zobowiązań prawno-międzynarodowych RP o odniesienia europejskie oraz potwierdzenie nadrzędności konstytucji w złożonym systemie prawa.

- o potrzebę wpisania do konstytucji podziału jednostek samorządu terytorialnego, także na województwa i powiaty, a nie tylko, jak obecnie, wyłącznie gminy.

- o potrzebę podkreślenia w konstytucji szczególnej pozycji i przywilejów rodziny, z uwzględnieniem uzupełnienia katalogu wartości obecnie chronionych na mocy art. 18 konstytucji o ojcostwo

- pytania o potrzebę wprowadzenia zapisu, który zobowiązuje państwo do szczególnej ochrony polskiego rolnictwa i wsi oraz wprowadzenia zapisów silniej chroniących osoby dotknięte niepełnosprawnościami.

W przemówieniu otwierającym kongres "Wspólnie o konstytucji na Narodowym", który podsumowuje dotychczasowe, organizowane przez Kancelarię Prezydenta spotkania regionalne dot. referendum konsultacyjnego ws. zmian w konstytucji, Duda ogłosił zakończenie pierwszego etapu debaty przedreferendalnej.

Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy włączyli się w ten trwający przez niemal rok dialog - tysiącom moich rodaków, Polek i Polaków, uczestnikom naszych spotkań, a także tym, którzy swoje uwagi przekazali do Kancelarii Prezydenta korespondencyjnie - podkreślił Andrzej Duda.

Jak dodał, celem kampanii referendalnej jest "pokazanie Polakom, że ich los znajduje się w ich rękach". - W roku obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości powinniśmy mieć szczególne poczucie (...), że możemy w sposób w pełni suwerenny, jako naród, jako społeczeństwo, kształtować przyszłość swoją i swojej ojczyzny - przekonywał Duda.

Wyraził jednocześnie zadowolenie z faktu, że projekt, który zainicjował w podczas zeszłorocznego Święta Konstytucji "nadal się rozwija". Zwrócił w tym kontekście uwagę, że twórcy konstytucji 3 maja planowali, "by co 25 lat dokonywać namysłu nad potrzebą rewizji zapisów konstytucyjnych". "Dzisiaj też stajemy przed podobnym wyzwaniem. Polsce potrzebna jest konstytucja na miarę rzeczywistości XXI w." - podkreślił prezydent.

Prezydent: Dobra konstytucja musi służyć przyszłości

Dobra konstytucja, usprawniająca państwo i zapewniająca pomyślność polskim obywatelom musi służyć przyszłości - powiedział prezydent Andrzej Duda.

Prezydent, nawiązując do obchodzonego w tym roku 100-lecia odzyskania niepodległości, podkreślił że "to szczególna sposobność i zobowiązanie, aby przywołać dumne dziedzictwo przeszłości, ale również z energią i śmiałością spojrzeć w przyszłość". - Dobra konstytucja, usprawniająca państwo i zapewniająca pomyślność polskim obywatelom musi tej właśnie przyszłości służyć - oświadczył.

Andrzej Duda zaznaczył, że projekt referendum, który zainicjował w zeszłym roku, ma na celu włączenie społeczeństwa w proces tworzenia konstytucji już od samego początku prac nad nią. "Taki właśnie jest sens ogólnokrajowego referendum o charakterze konsultacyjnym, które ma odpowiedzieć na pytanie, czy obywatele chcą zmian lub uchwalenia nowej konstytucji oraz określić kierunek nowelizacji" - przekonywał prezydent.

Reklama

Jak zauważył, jest to odwrócenie "dotychczasowej praktyki, w której Polacy pytani byli o opinie dopiero na końcu, a ich wybór ograniczał się do zatwierdzenia, albo odrzucenia przyjętego już de facto aktu konstytucyjnego".

Prezydent zachęcał do "refleksji nad polską tradycją konstytucyjną". "Roztropnym jest bowiem, w moim przekonaniu, zacząć poszukiwanie najlepszych rozwiązań na przyszłość od uważnego spojrzenia w przeszłość" - zaznaczył Duda.