41,4 proc. Polaków wskazało na odpowiedź: "nie", 36,9 proc. – "tak", a 21,7 proc. – "nie wiem, trudno powiedzieć".

Reklama

- Częściej przeciwnikami drugiej kadencji Andrzeja Dudy są kobiety (43 proc.), osoby w wieku powyżej 50 lat (52 proc.) oraz badani o wykształceniu wyższym (46 proc.). Tego zdania są też częściej osoby o dochodzie od 2001 do 3000 zł (48 proc.) oraz ankietowani z miast od 200 do 499 tys. mieszkańców (50 proc.) – komentuje w rp.pl Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

"W lutym działalność głowy państwa dobrze oceniało 57,2 proc. badanych i było to najwyższe poparcie od początku prezydentury. Dziś pracę Andrzeja Dudy dobrze ocenia niespełna połowa badanych (49,8 proc.) – o 7,4 pkt proc. mniej niż w lutym. Źle o pracy prezydenta wyraża się 44,7 proc. respondentów (poprzednio 30,6 proc.). To 14,1 pkt proc. więcej niezadowolonych w odniesieniu do poprzedniego sondażu", informuje też rp.pl.