Sąd Najwyższy wystosował w środę do Trybunału Sprawiedliwości UE trzy kolejne pytania prejudycjalne, dotyczą one m.in. przechodzenia sędziów w stan spoczynku. SN wniósł też o zastosowanie trybu przyspieszonego.