W czwartek w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda powołał 10 osób na sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Nowo powołani sędziowie złożyli ślubowanie. Kandydatury na sędziów rekomendowała KRS.

Reklama

- Zlikwidowaliśmy zasadę takiej "samokooptacji", czyli sytuacji, gdzie "towarzystwo kolegów i koleżanek" samo decydowało, jakiego innego kolegę dopuścić do swojego składu, na rzecz bardziej czytelnej i transparentnej formuły, jaką jest wybór dokonywany przez Krajową Radę Sądownictwa - powiedział Ziobro podczas czwartkowej konferencji prasowej. Jak dodał, KRS podejmuje "kolegialne decyzje", które - według niego - "są wynikiem rozmów i dyskusji w ramach Krajowej Rady Sądownictwa".

Ziobro odniósł się też do zarzutów opozycji, że połowa składu Izby Dyscyplinarnej będą stanowili prokuratorzy. - Tego rodzaju argumenty są świadectwem braku elementarnej wiedzy po stronie opozycji - ocenił minister.

Jak wskazał, Izba Dyscyplinarna została powołana zarówno dla sędziów, jak i prokuratorów. - Można powiedzieć, że ograniczamy korporacyjne sądownictwo sędziowskie i prokuratorskie, czyniąc jeden sąd właściwy dla obu tych profesji prawniczych. W zawiązku z tym jest rzeczą naturalną, że w tym sądzie (Izbie Dyscyplinarnej SN) muszą znaleźć się przedstawiciele jednej i drugiej korporacji - oświadczył.

Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego Sądu Najwyższego poinformował, że "sędziowie, którzy odebrali dzisiaj akty mianowania, mają 14 dni na stawienie się w SN i oświadczenie o gotowości do pełnienia służby".

Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego powołani zostali: prokurator Prokuratury Krajowej Małgorzata Bednarek, pracownik naukowy Jan Majchrowski, prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku Piotr Niedzielak, radca prawny Tomasz Przesławski, prokurator Prokuratury Regionalnej w Katowicach Adam Roch, radca prawny Adam Tomczyński, prokurator Prokuratury Krajowej Ryszard Witkowski, prokurator Prokuratury Krajowej Jacek Wygoda, prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Konrad Wytrykowski oraz prokurator Prokuratury Regionalnej w Katowicach Paweł Zubert.

W końcu czerwca w Monitorze Polskim zostało opublikowane obwieszczenie prezydenta o wolnych stanowiskach sędziego w SN - do objęcia były 44 wakaty sędziowskie, w tym 16 w Izbie Dyscyplinarnej. Zgłoszenia nadesłało ok. 200 prawników. Poszczególnymi wnioskami zajmowały się zespoły KRS, po czym Rada wyłoniła kandydatury.

Pod koniec sierpnia KRS wyłoniła łącznie 40 kandydatów na stanowiska sędziowskie w Izbie Dyscyplinarnej, Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, Izbie Cywilnej oraz Izbie Karnej SN. W odniesieniu do Izby Dyscyplinarnej wyłoniono 12 kandydatów (4 miejsca pozostały na razie nieobsadzone).

Reklama

Na początku września przewodniczący KRS Leszek Mazur podpisał uchwałę Rady o przedstawieniu wniosku prezydentowi Andrzejowi Dudzie o powołanie tych 12 sędziów. Ostatecznie uchwała KRS z kandydaturami wyłonionych osób została wysłana w poniedziałek do prezydenta.

Prezydent nie powołał - mimo rekomendacji Rady - dwóch osób: prokuratora Prokuratury Krajowej Jarosława Dusia oraz radcy prawnego Małgorzaty Ułaszonek-Kubackiej.

Duś - jak informowała "Gazeta Wyborcza" - "miał kilka zarzutów dyscyplinarnych w tym jeden zakończony wyrokiem". Ponadto Rada zdecydowała się na jego rekomendację mimo braku odpowiedniego stażu pracy. Ułaszonek-Kubacka wcześniej wycofała swoją kandydaturę do Sądu Najwyższego po informacjach o skazaniu jej w marcu 2017 r. przez radcowski sąd dyscyplinarny.

Michałowski powiedział, że teraz będzie mogła zacząć się organizować Izba Dyscyplinarna SN. - Do czasu wyboru prezesa Izby, sędzia tej Izby najstarszy wiekiem pełni obowiązki jej prezesa - przypomniał. Jak dodał "wygospodarowano tymczasowe pomieszczenia dla nowych sędziów". - Musi jednak jeszcze powstać kancelaria tej Izby, sekretariaty, a sprawy, które dotychczas spłynęły, muszą być rejestrowane.