Przygotowuję się do zaskarżenia do sądów administracyjnych tych uchwał ws. LGBT. Uważam, że nie są one wyłącznie deklaracjami politycznymi, one mogą mieć walor normatywny, one wpływają na sytuację osób, które zamieszkują na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego - mówił Adam Bodnar w TVN24.

Reklama

Tymi uchwałami powinny zająć się sądy administracyjne, zweryfikować, czy w ogóle jednostki samorządu terytorialnego mogą przyjmować uchwały, które są w sprzeczności z brzmieniem konstytucji, z zakazem dyskryminacji ze względu na jakąkolwiek przyczynę, który jest wyrażony w art. 32 konstytucji – dodał rzecznik RPO.